Visste du att under en lång tid var kyrkan emot kaféer, för att dessa var syndfulla platser? Kyrkan försökte förbjuda kaffedrickning, men när påven Clement VII provade “djävulsdrycken” ändrade han sig och döpte om den till en “kristen dryck”.